Energetisch healen

Wat is energetische healing?

Gezondheid en welzijn worden gehandhaafd door een goed stromend en gebalanceerd menselijk energieveld. Ons energieveld wordt beïnvloed door interne en externe factoren. “on-welzijn” kan het uiteindelijke resultaat zijn van verstoord evenwicht en slechte doorstroming. Deze unieke hoog gespecialiseerde vorm van  healing is een zachte maar krachtige methode om het energieveld te reinigen, op te laden en te balanceren. Zo wordt de gezondheid van onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam hersteld.

Er is een diep begrijpen, dat wanneer we ons vrijmaken van de zwaarte die we meedragen, er een ruimte ontstaat die zo vrij, open en licht is als de beweeglijkheid van de zee en de eindeloosheid van de lucht.

 

 


Van blokkade naar beweging


Zoals alles in de kosmos is ook het menselijk lichaam samengesteld uit energie. Eigen aan energie is dat het beweegt. Dit geldt voor elk onderdeel van ons fysisch lichaam, en ook voor onze mentale processen en emotionele bewustwording. Evolutie en persoonlijke groei betekent beweging, het toelaten van de natuurlijke levensstroom en telkens weer loslaten van blokkades.

Blokkades ontstaan doordat je energie werd teruggeduwd of afgesneden of weggetrokken. Het kunnen kleine of grote trauma’s zijn, het is in elk geval iets dat iedereen meemaakt, zeker als kind wanneer de eigen afscherming nog minimaal is.

Je kan geblokkeerd zijn op het zetten van intenties, op het toelaten van je gevoelens, op het begrijpen van mentale verbanden enz. blokkades kunnen loskomen door de natuur op te zoeken, soms is ten volle inzicht verwerven noodzakelijk, soms is persoonlijke energetische ondersteuning nodig.

Blokkades aangaande de grote levensvragen en wie we ten diepste zijn, bestaan er ook, en in deze tijden steeds meer. Deze samenleving biedt weinig hulp bij diepe blokkades, medicatie vertraagt en ontlast maar pakt de oorzaak niet aan. Terug verbinding gaan maken met ons diepste zelf, met onze ziel, met de natuur, met deze planeet…… terug gaan bewegen en laten bewegen, panta rhei.

Werken aan je blokkades, ook je onbewuste, vraagt tijd en inspanning. Het levert echter zoveel op

 

Totale verbinding voelen met je lijf, met je hele wezen, ware levenskracht en levensvreugde!!


balans

Waar gaat het eigenlijk over?

Balans zou je kunnen omschrijven als een evenwicht dat je innerlijk ervaart. Een prettig gevoel van rust en voldoening omtrent de keuzes die je maakt en de ervaringen die je hebt in je leven. Je kent steeds beter je eigen noden en verlangens en balanceert in functie van de omstandigheden. Maar soms is het een slappe koord, je verliest energie en geraakt uit balans. Plots moet die agenda rustiger worden of je lijkt het niet te halen, of een vertrouwde omgeving van gisteren is veranderd in chaos de volgende dag en haalt je onderuit.

Je lichaam gaf signalen die erop wijzen dat je uit balans bent. Wat gebeurde er? Bleef je doorgaan? Bleef je hangen in emoties? Wachtte je te lang met beslissen omtrent levensvragen?

 

Als we dicht genoeg bij onszelf blijven, weten we wat nodig is om in balans te blijven, ons lichaam geeft de signalen, zowel fysisch, emotioneel, mentaal als spiritueel.

weet meer dan je denkt

We denken toch zoveel. Het is namelijk niet door meer te denken dat er meer wijsheid komt. Meer begrijpen, meer weten, dat wel, maar dat heeft veel minder te maken met denken dan we wel…….denken! een diep vertrouwen in het leven zorgt ervoor dat je weet wat je te doen staat, dat je weet wanneer iets moet veranderen, dat je weet hoe iets aan te pakken of net niet. De verbinding in jezelf opzoeken levert alle informatie die je nodig hebt.

weten en voelen

Ik voel het wel maar ik weet het niet, of ik weet het wel maar voel het niet?

Het weten, de jang energie komt vanuit de hemel, gaat een denkkader bouwen, geeft structuur, gaat over vorm.

Het voelen, de jing energie komt vooral vanuit de aarde, gaat stroom voorzien en zorgt voor beweging en inhoud. Deze 2 kunnen niet zonder mekaar en zijn de voorbije tijdszone erg uit balans geraakt.

De huidige Westerse wereld draait hoofdzakelijk op kennis en deze verjanging vinden we in alles terug. Het hoofd werd tot belangrijkste lichaamsdeel verheven en de wetenschap werd de nieuwe religie. Nochtans, een mens is zoveel meer en hetzelfde geldt voor een samenleving.

 

Maar de evolutie is onomkeerbaar ingezet, nieuwe initiatieven zijn er alom, en allen gaan ze over delen, voelen, stromen, samen met onze planeet Aarde. Een nieuwe aanpak waarbij de intuïtie terug een plaats krijgt en de mens opnieuw in zijn geheel wordt gebracht : hoofd en buik, met als ultieme verbinding het Hart.

communiceren met de spirituele wereld gaat twee kanten op, met een actieve rol van uw kant krijg je altijd antwoord vanuit het universum.

Als je overtuigd bent dat niets zomaar gebeurt, ga je de tekenen zien in de vorm van getallen, synchroniciteit of kan je tekens krijgen in de vorm van muziek, een gesprek, een boek dat je leest, een spontane ingeving of in de vorm van dromen. Je gaat de tekenen pas zien wanneer je je opensteld om ze te ontvangen. Ga af op je gevoel. Je hart weet of het een teken uit het universum is.

 

 

 

een hart dat schittert

Een schitterend hart opent namelijk deuren die niemand anders open krijgt, brengt healing waar het vast zat, biedt ruimte waar het nauw leek en brengt veiligheid daar waar angst was ontstaan. Een schitterend hart doet stromen, brengt beweging en tilt alles naar een hoger level, een schitterend hart brengt het goddelijke boven en raakt tegelijk de passionele mens.

 

 

leven zonder schuld.

wat zijn de oorzaken van schuldgevoelens? Het is een emotie die louter door onszelf wordt opgeroepen omdat we geloven dat we een wet hebben overtreden. Het is waar dat ouders, leerkrachten of zelfs vrienden deze emotie in ons kunnen opwekken door bepaalde veroordelende opmerkingen. Als we deze opmerkingen echter niet accepteren, voelen we ons niet schuldig.

Wanneer we handelen op een manier die in strijd is met de spirituele wet, voelt onze eigen ziel of geest zich gedwongen om  die fout te herstellen. De manier waarop we met de situatie omgaan, bepaalt ons gedrag, maar het is belangrijk om te onthouden dat het uiteindelijke doel nooit straffen is, maar altijd onderwijzen. Aangezien het universum niet bestraffend is, kunnen we, van zodra we onze les hebben geleerd, de schuld loslaten. Vaak raakt de ziel gevangen in de schuld en wordt het verergerd door herhaalde fouten.

Hier enkele krachtige gedachten om je te helpen schuld los te laten :

 

-schuld is een doodlopende straat. Het verhindert ons om ons doel in het leven te bereiken, namelijk om geestelijk te groeien.

-schuld voorkomt dat we een goede relatie met andere mensen hebben.

-schuld is een vorm van leven in het verleden en niet doorgaan met het doel van onze ziel hier.

-schuld kan ervoor zorgen dat we de mensen om ons heen, vaak onze meest geliefden, voordurend pijn doen, omdat we onszelf willen straffen met hun afwijzing. Dit is een van de meest verraderlijke en kwetsende reacties van een schuldig iemand.

-realiseer je dat je een onsterfelijk spiritueel wezen bent dat aan deze planeet werkt om je ziel te perfectioneren. Dat kan je doen door jezelf te vergeven voor je fouten en altijd naar de toekomst te gaan.

 

-Weet vooral dat je geest de poort naar vrijheid is. Wat je doet, wat er met je gebeurt, is niet het belangrijkste.  Hoe je reageert op je ervaringen, inclusief je fouten, is het allerbelangrijkste.

Claim je goddelijke recht om te zijn wat je wilt zijn.

 

zes axioma's die je leven kunnen veranderen. Deze zijn al zeer oud en werden al door de grote spirituele leiders van alle tijden gebruikt.

1- de wet van oorzaak en gevolg.

2- Wij zijn alleen verantwoordelijk voor onszelf.

3- Wij hebben niet het recht anderen te dwingen of proberen te beheersen.

4- Er is geen goed of fout, alles is relevant.

5- Elke fysieke, emotionele of spirituele pijn is een welwillend duwtje in onze rug, er is iets mis dat veranderd dient te worden.

-6 Onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid is op onze spirituele reis onze hoogste prestatie als mens.

 

Dus claim nu je geboorterecht, begin nu te oefenen met het stromen in de stroom van bewustzijn.

 

Tien tip en trics voor je "zelfliefde" .

1- Ik ben wie ik ben.

met dit lichaam als voertuig en met deze op overleving gerichte geest moet ik het doen. ik luister naar mijn lichaam en dank het voor alle moeite die het doet om me te dragen. Ergens in mij huist mijn Ziel die gelukkig mijn levensopdracht kent! Ik stop met mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan. Ik leun niet meer op anderen, ik geef niemand de schuld.

ik hou zielsveel van mezelf en ik mag zijn zoals ik ben.

 

2- Ik mag fouten maken.

Alleen God is perfect, en dat is maar goed zo ook! Voor de mens is perfectie een eindpunt, stilstaan en stilstand is dood. Ik leef dus ik maak fouten, mag ik imperfect zijn. Ik hoef niet te kunnen wat ik niet kan. Van fouten leer ik. Ik geef mezelf de speelruimte om de 'fouten' te maken die ik maak. Zo hou ik mijn persoonlijke groei en de evolutie van het geheel op gang. Ieder mens heeft schaduwkanten.

 

3- Ik krijg precies wat ik nodig heb.

Ik geloof dat ik hier vooral ben om te groeien in bewustzijn. Alles helpt om mijn opdracht op aarde te vervullen- ook de tegenslag en de ziekte, de vijanden en de ruzies, de verloren liefdes en de gebroken harten. Als ik het nu niet zie zal ik het later wel kunnen zien. Ik besef bij elk moeilijk moment, dat alles altijd nog veel erger had kunnen zijn. Ik durf te zeggen wat ik voel en hoe ik me voel. Ik deel mijn ontwikkelingen vol vertrouwen met hen die me na staan. Als het toch stroef blijft lopen, dan zoek ik naar nieuwe mogelijkheden en weer andere oplossingen, eventueel met nieuwe mensen. Ik hou mijn creatieve toverstaf bij de hand : sterk visualiseren van het goede helpt altijd....... en het weggooien van ouwe troep ook.

 

 

wat kan een brennan healing science practioner voor jou betekenen?

-          Sneller herstel na operatie en trauma.

-          Pijn- en symptoom verlichting geassocieerd met diverse ziektes.

-          Het bereiken van een diepe staat van ontspanning.

-          Afname van stress, angst of depressie.

-          Toename van creatieve expressie.

-          Vergroot gevoel van eigenwaarde en contact met je kracht in het nu.

-          Verhoogd gevoel van welzijn en plezier.

-          Spirituele en persoonlijke ontwikkeling.

- Waardering voor het wonder van het leven in al haar facetten.

-traumaverwerking

-rouwverwerking

-meditatie en relaxatietechnieken

 

 

 

 

Er is licht in ons dat nooit zijn straling zal verliezen, het is slechts overschaduwt door wat we geloven dat het leven is.

 

 

Over mij als healer.

 

Door, of is het dankzij, diepgaande veranderingen in mijn leven en het verlies van mijn geliefde door kanker, heb ik de tijd genomen om mij helemaal onder te laten dompelen. Eerst in de vorm van naar binnen keren, mediteren en rust vinden, stilte, om mijn rouwproces volledig te kunnen "beleven". 

Om nadien de opleiding Energie werk en Bewust Zijn,  " Healing Science" aan te vatten, een drie jaar durende opleiding volgens de gekende Barbara Ann Brennan methode,  gevolgd door de cursus energetische anatomie.

Ik ben al enkele jaren bezig met "jou" je "ziel", met gezondheid, welzijn en groei zowel op lichamelijk, mentaal, emotioneel als energetisch vlak.

Het voelt aan als thuis komen. Er staan, om anderen te helpen blokkades op te ruimen, om tot Bewust Zijn te kunnen komen, je hart te voelen en vooral toe te laten om te voelen, om te Zijn. Om je chakra's optimaal te houden, zodat je energie kan stromen. Om weer liefde te voelen, niet de liefde die voorbij fladdert maar de liefde die diep van binnen genesteld is en veel meer aandacht verdiend.

 

 

 

Afspraak maken? 

 

0475/41.99.00

ann@annschiltz.be

Tarief: 1h Healing - 50 euro

 

Waar ? 

Klaverheide 114

Brasschaat

 

 

 de oude healer zei tegen de ziel :

het is niet je rug die pijn doet,

maar de last die je draagt.

het is niet je ogen die pijn doen,

maar het onrecht dat je ziet.

het is niet je hoofd dat pijn doet,

maar je gedachten.

het is niet je keel,

maar dat wat je niet durft vertellen.

het is niet je buik,

maar je ziel die niet kan verteren wat er rondom jou gebeurt.

het is niet je lever die pijn doet,

maar de boosheid vanbinnen.

het is niet je hart dat pijn doet,

maar de liefde.

en het is liefde zelf,

die al deze pijn kan genezen,

het meest krachtige medicijn.

dixit onbekend.

 

Enkele citaten komen uit boeken van o.a Elisabeth Kubler-Ross en  Hazel M. Denning, Ph.D.