Weet meer dan je denkt

We denken toch zoveel. Het is namelijk niet door meer te denken dat er meer wijsheid komt. Meer begrijpen, meer weten, dat wel, maar dat heeft veel minder te maken met denken dan we wel…….denken! een diep vertrouwen in het leven zorgt ervoor dat je weet wat je te doen staat, dat je weet wanneer iets moet veranderen, dat je weet hoe iets aan te pakken of net niet. De verbinding in jezelf opzoeken levert alle informatie die je nodig hebt.

Weten en voelen

Ik voel het wel maar ik weet het niet, of ik weet het wel maar voel het niet?

Het weten, de jang energie komt vanuit de hemel, gaat een denkkader bouwen, geeft structuur, gaat over vorm.

Het voelen, de jing energie komt vooral vanuit de aarde, gaat stroom voorzien en zorgt voor beweging en inhoud. Deze 2 kunnen niet zonder mekaar en zijn de voorbije tijdszone erg uit balans geraakt.

De huidige Westerse wereld draait hoofdzakelijk op kennis en deze verjanging vinden we in alles terug. Het hoofd werd tot belangrijkste lichaamsdeel verheven en de wetenschap werd de nieuwe religie. Nochtans, een mens is zoveel meer en hetzelfde geldt voor een samenleving.

vertrouw in je weten

communiceren met de spirituele wereld gaat twee kanten op, met een actieve rol van uw kant krijg je altijd antwoord vanuit het universum.

Als je overtuigd bent dat niets zomaar gebeurt, ga je de tekenen zien in de vorm van getallen, synchroniciteit of kan je tekens krijgen in de vorm van muziek, een gesprek, een boek dat je leest, een spontane ingeving of in de vorm van dromen. Je gaat de tekenen pas zien wanneer je je opensteld om ze te ontvangen. Ga af op je gevoel. Je hart weet of het een teken uit het universum is.